2015 KIA Optima - Multimediální Systém Vozidla (in Czech) (168 pages)

Model: 2015 KIA Optima
File size: 5.48 MB
Pages: 168 pages
Share:Stáhněte si manuál Multimediální Systém Vozidla

Manuální Popis
Dodržování tohoto opatření je důležité, neboť v opačném případě může být při řízení rozptýlena vaše pozornost a můžete být nuceni dát ruce z volantu. Díky těmto příkazům nebudete při ovládání systému muset dát ruce z volantu. Chcete-li takovou funkci ovládat, zastavte vozidlo bezpečně v souladu s právními předpisy.

V kritických chvílích může i krátkodobé rozptýlení vaší pozornosti letmými pohledy na obrazovku představovat riziko. Hlasitost udržujte na takové úrovni, abyste byli schopni slyšet okolní provoz a výstražné signály. Zajistěte, aby se všichni uživatelé systému pečlivě seznámili s pokyny a informacemi týkajícími se bezpečnosti a řídili se jimi.

Ruční provádění nastavení nebo zadávání dat během řízení může výrazně rozptýlit vaši pozornost a zapříčinit nehodu nebo jiné negativní následky. Konečné rozhodnutí provádějte na základě sledování aktuálních podmínek a dopravního značení. Před navigačními pokyny systému mají vždy přednost aktuální dopravní značení, váš úsudek a zásady bezpečného řízení.KIA Models

Blog    Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders