2015 KIA Optima - Multimediasystem für bil (in Swedish) (666 pages)

Model: 2015 KIA Optima
File size: 35.88 MB
Pages: 666 pages
Share:Hämta Manuell Multimediasystem für bil

Manuell Beskrivning
Detta är viktigt eftersom du vid inställning eller ändring av vissa funktioner kan tvingas släppa uppmärksamheten på vägen och ta bort händerna från ratten. Om du använder röstkommandon under körning kan du styra systemet utan att ta bort händerna från ratten. Stanna fordonet på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker åtgärda funktioner i systemet som kräver att du tittar länge på skärmen.

Även korta stunder då du tittar på skärmen kan vara riskfyllda om din uppmärksamhet på körningen distraheras i kritiska situationer. Håll volymen på en sådan nivå att du fortfarande hör den omgivande trafiken och nödsignaler när du kör. Se till att alla som använder systemet noggrant läser och följer anvisningarna och säkerhetsinformationen i sin helhet.

Fatta beslut under körningen utifrån dina observationer av de lokala förhållandena och befintliga trafikregler. Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs säkert och måste därför avgöra om det är säkert att följa de föreslagna anvisningarna. Användning av annan dimension kan skada fordonet eller påverka funktionen negativt.KIA Models

Blog    Use of Cookies    About    Contact us
All marks are the property of their respective holders